Välkommen till Listerlandet!

Listerlandet är en halvö som ligger i Blekinge som även kallas Sveriges trädgård. Halvön består i en imponerande kuststräcka med vackra miljöer, öppna vyer, långa sträckor av svalkande bokskog, bördiga fält och fantastiska stränder. De små pittoreska fiskebyarna erbjuder dig avkoppling och spännande upplevelser. Listerlandet ansågs som ett fristående landskap fram till 1570-talet då det blev en del av Blekinge. Sedan långt tillbaka i tiden har både fiskare och bönder levt på Listerlandet. Här ligger de särpräglade fiskelägena tätt längst ute vid Hanöbukten och någon kilometer inåt land ligger uråldriga byar av olika karaktär. Flera av fiskelägena anordnar folkliga fester under sommaren med anknytning till hav och fiske. Under 1900-talet har fiskhanteringen koncentrerats till Hörvik, Hällevik och Nogersund. I kärnan av de gamla fiskelägena finns ofta de äldre husen kvar med de långsmala tomterna med garnhagar, där man torkade sina garn.